fbpx

Werkwijze

Voordat je de beslissing maakt of je wilt starten met coaching of therapie, is het natuurlijk altijd fijn om alvast de werkwijze door te kunnen nemen. Hieronder staan de stappen voor je uitgelegd. Waar therapie staat kun je ook coaching lezen. Het verschil tussen coaching en therapie kunt u teruglezen bij de veelgestelde vragen op deze pagina.

1 Kennismakingsgesprek

Tijdens de gratis telefonische kennismaking bespreken we samen de problemen en bekijken we of ik als therapeut jullie daarin kan begeleiden. We gaan dan ook kijken wat exact voor jullie de werkwijze zal zijn.

2 Intakegesprek

Partner – relatietherapie: Het intakegesprek vindt plaats met de beide partners.

Ouder – kind relatietherapie: Het is fijn als beide ouders bij het intakegesprek aanwezig zijn, zodat we samen goed de hulpvraag kunnen bespreken. Aan de hand van het intakeformulier en het intakegesprek bepalen we samen de doelen van de therapie. Bij het intakegesprek kan het kind eventueel aanwezig zijn.

Individuele therapie: Het intakegesprek vindt plaats met degene die de therapie gaat starten.

3 Het traject

Tijdens het intagesprek bespreken we hoe de therapie in grote lijnen eruit gaat zien.

Partner – relatietherapie bestaat uit gesprekken met beide partners. Mocht er aanleiding voor zijn, dan kunnen er ook individuele gesprekken plaatsvinden. 

Bij Ouder – kind relatietherapie: kan het zijn dat er zowel gesprekken plaatsvinden met alleen de ouders, als met ouder en kind. In hoofdzaak richt ik me in eerste instantie op de ouders tijdens de therapie, zeker bij jonge kinderen. Indien het nodig is voor de therapie worden de kinderen/jongeren er natuurlijk bij betrokken.

Bij individuele therapie zijn de gesprekken enkel met degene die therapie volgt.

Regelmatig bespreken we de voorgang en evalueren we of verdere behandeling nodig is.

4 Afronding

Wanneer de doelen zijn behaald en de therapie dus bijna is afgerond vindt er, indien gewenst nog een evaluatiegesprek plaats.

5 Nazorg

Mocht er na afronding van de therapie sprake zijn van een terugval, dan kun je/ kunnen jullie altijd contact opnemen om te bespreken wat een mogelijke vervolgstap is.

Tarieven

Het tarief is inclusief de voorbereiding van elk gesprek of sessie, alsmede de verwerking/verslaglegging van gegevens achteraf.

  • Kennismakingsgesprek : Gratis
  • Relatietherapie (partner en ouder-kind): Consult 1,5 uur: 135 euro.
  • Individuele therapie: Consult 1 uur: 90 euro

Wil jij graag kennismaken of wil je direct een consult inplannen?

Veelgestelde vragen

Is coaching ook online mogelijk?

Nee, therapie en coaching is zowel in de praktijk als online mogelijk. Tijdens mijn werk als kinderslaapcoach coach ik al vele jaren ouders online. Natuurlijk is het altijd mogelijk om ook in de praktijk te coachen. Ook is het mogelijk om individuele coaching in de buitenlucht te doen.

Wat is het verschil tussen coaching en therapie?

In het kort komt het verschil tussen coaching en therapie op het volgende neer. Bij therapie gaan we dieper in op het probleem. We gaan kijken naar wat de oorzaak is van de problemen. Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in jezelf en de situatie. Om vervolgens het probleem in het heden aan te pakken. Bij coaching richten we ons op het probleem nu en gaan we vooral kijken naar oplossingen voor de toekomst.

Is mijn kind niet te jong voor coaching of therapie?

Voor heel veel problemen waar een kind tegenaan loopt, ligt een groot deel van de oplossing bij de ouders. De bertrokkenheid van ouders is daarom heel erg belangrijk. In de meeste situaties gaan we daarom zowel met het kind als met de ouders aan de slag. Bij hele jonge kinden vaak zonder de kinderen. In de praktijk hoor ik vaak dat kindertherapie of kindercoaching voornamelijk met het kind gedaan wordt. Ik heb dit zelf ook ervaren bij de therapie van mijn zoon. Echter ben ik van mening dat er ook een heel belangrijk stuk van begeleiding voor de ouders noodzakelijk is om het probleem aan te pakken. We overleggen tijdens het kennismakingsgesprek wat er nodig is. 

Sluit de therapie wel aan bij mijn manier van opvoeden?

De drie meestvoorkomende opvoedstijlen zijn: Autoritatief (democratisch), Autoritair, Permissief (toegeeflijk). Tijdens de therapie ga ik uit van de autoritatieve opvoedstijl. Autoritatief opvoeden staat voor warmte bieden aan je kind binnen een kader van duidelijke en rustig gecommuniceerde regels.

Online

Door de huidige communicatiemiddelen is geen enkele afstand een probleem. We zij daardoor niet gebonden aan een regio.

Asten

Willem Clockgieterstraat 6

5721 VJ Asten